המהפך המדהים שעברה ליעד אחרי שירדה מעל ל-30 ק"ג

המהפך המדהים שעברה לימור אחרי שירדה מעל ל-47 ק"ג

המהפך המדהים שעברה מיכל אחרי שירדה מעל ל-10 ק"ג

המהפך המדהים שעברה אורית אחרי שירדה מעל ל-30 ק"ג

המהפך המדהים שעברה אורית אחרי שירדה מעל ל-40 ק"ג

המהפך המדהים שעברה מאירה אחרי שירדה מעל ל-25 ק"ג

המהפך המדהים שעברה מאיה אחרי שירדה מעל ל-30 ק"ג

המהפך המדהים שעברה סמדר אחרי שירדה מעל ל-15 ק"ג

המהפך המדהים שעבר אהרון אחרי שירד מעל ל-25 ק"ג